Beleid gegevensverwerking – Søren Ballegaard

Beleid gegevensverwerking

1. Inleiding

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht om jou te informeren over hoe ik je persoonsgegevens verwerken en openbaar maken. Wanneer jij als leerling gebruik maakt van mijn diensten verzamelt en verwerkt ik als verantwoordelijke een aantal persoonsgegevens.

 1.1 Jij als leerling bij mij les kunt krijgen

 1.2 Jij als leerling bij mij goede service en relevante aanbiedingen krijgt

 1.3 Ik in staat ben om mijn producten en diensten ten behoeve van de leerlingen te verbeteren en ontwikkelen.

2. Soorten persoonsgegevens

Wanneer jij je registreert als leerling bij mij verzamel en verwerk ik de volgende gegevens:

E-mailadres

evt. Toegangscode

Telefoonnummer

Adres en woonplaats

Gevolgde lessen

Aan- en afmeldingsproces betreffende ontvangen van nieuwsbrieven

3. Doel gegevens

Ik verwerk je gegevens met de volgende doelen:

 3.1 Levering van muziekles

 Opdat jij les kunt krijgen, worden je contactgegevens en adres doorgegeven aan de door jou gekozen docent. Je gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan andere docenten.

 3.2 Service in verband met muziekles

 Ik gebruiken je gegevens om contact met jou te kunnen opnemen en klantenservice te bieden als er vragen zijn, zodat jij zeker kunt zijn dat je de beste muziekles krijgt.

 3.3 Direct marketing

 Ik gebruiken je e-mailadres voor het verzenden van berichten met nieuws over mijn lessen en marketingdoeleinden zoals aanbiedingen van nieuwe relevante producten en promoties.

 3.4 Bedrijfsontwikkeling

Ik gebruiken je gegevens voor statistische en analytische doeleinden, zodat ik mijn producten kunnen verbeteren en jou de best mogelijke ervaring als onze leerling kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld niet-persoonlijke informatie zijn over de lengte van de lessen, enz.

 3.5 Naleving van de wet en andere legitieme doeleinden

Ik gebruik je gegevens voor: Documentatieplicht voor rechtsgrondslag, de behandeling van vragen en klachten van geregistreerde leerlingen en docenten als er conflicten ontstaan tussen leerlingen, Statistisch onderzoek en inventarisatie van de commerciële muziekmarkt

 3.6 Betalingen

 Ik gebruik je gegevens om te kunnen zorgen voor de uitvoering van betaling van lesgeld en veilige facturering van mijn diensten, zowel bij directe betaling van de aangekochte lessen als op afbetaling.

4. Vrijwilligheid

Wanneer ik persoonlijke informatie rechtstreeks van jou verzamelen, geef je ons die persoonsgegevens vrijwillig, zodat je toegang kunt krijgen tot de diensten die wij je aanbieden. Je bent niet verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens, maar dat zal tot gevolg hebben dat je je niet kunt inschrijven als leerling en daardoor geen les kunt krijgen.

5. Overdracht gegevens

Af en toe zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens te verstrekken om het versturen van een prijs aan een prijswinner mogelijk te maken. In verband met de uitreiking van een eventuele prijs zullen jouw persoonsgegevens door derde partijen worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor de overdracht van jouw persoonsgegevens is een legitiem belang van mij wanneer jij prijswinnaar bent.

6. Overheidssubsidie

Er kunnen persoonsgegevens verstrekt worden wanneer ik hiertoe verplicht wordt op wetsgrondslag of vanwege een legitiem verzoek van de overheid.

7. Externe consulenten en internationale zusterondernemingen

Met betrekking tot externe consulenten is het een legitiem belang van mij om extern advies in te winnen.

8. Bewaartermijn gegevens

Wij slaan je persoonsgegevens op zolang we de hierboven vermelde doelen willen verwezenlijken. De gegevens zullen echter automatisch worden verwijderd, mits wij niet waargenomen hebben dat jij als gebruiker in de afgelopen achttien maanden actief bent geweest met een van onze producten.

9. Jouw rechten

Wanneer wij je toestemming hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens, mag je die op elke moment intrekken zonder negatieve gevolgen voor jou. Dit zal echter geen invloed hebben op de verwerking of overdracht van persoonlijke informatie voorafgaand aan de intrekking van je toestemming. Je hebt – met wettelijke beperkingen – onder meer recht op:

 Toegang tot je persoonlijke gegevens

 Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens

 Verwijdering van persoonsgegevens

 Beperking van persoonsgegevens

 Dataportabiliteit

 Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van bijv. geautomatiseerde individuele beslissingen

Als je gebruik wilt maken van een of meer van de bovenstaande rechten, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Saxophone-inspiration-motivation